• Phát huy vai trò, hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia (03/05/2020)
 • Phát huy vai trò, hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia


  Lực lượng dự trữ quốc gia (DTQG) vừa là công cụ của Nhà nước vừa là tiềm lực tài chính nhằm sẵn sàng, chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.
 • Quy định mới về các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (18/05/2020)
 • Quy định mới về các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước


  Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, ngày 10/3/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư). Thông tư này gồm 04 Điều quy định biểu mẫu và việc sử dụng các biểu mẫu, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
 • Nhìn lại những kết quả chủ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2015 – 2020 (03/05/2020)
 • Nhìn lại những kết quả chủ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2015 – 2020


  Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) là tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan dự trữ quốc gia (DTQG) chuyên trách, bao gồm nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về DTQG và quản lý trực tiếp một số mặt hàng DTQG theo phân công của Chính phủ.
 • Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp hạt giống cây trồng cho 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận (27/04/2020)
 • Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp hạt giống cây trồng cho 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận


  Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.
 • Xuất cấp kịp thời nhà bạt phòng, chống dịch Covid-19 (18/04/2020)
 • Xuất cấp kịp thời nhà bạt phòng, chống dịch Covid-19


  Thông tin từ một số Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, tính đến 14/4, hàng trăm bộ nhà bạt đã được xuất cấp kịp thời cho các đơn vị tiếp nhận của Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
 • Sẽ đấu thầu lại hơn 182.000 tấn gạo nhập kho dự trữ (16/04/2020)
 • Sẽ đấu thầu lại hơn 182.000 tấn gạo nhập kho dự trữ


  Để thực hiện nhiệm vụ mua đủ số lượng gạo theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã báo cáo Bộ Tài chính cho tổ chức đấu thầu lại đối với số lượng 182.300 tấn gạo để bảo đảm đủ chỉ tiêu 190.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia.
​​​
 

 
​​​