Xuất cấp hơn 1.135 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Thanh Hóa bảo vệ, phát triển rừng

(14/06/2024)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền hơn 1.135 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2023, vận chuyển đến trung tâm các huyện của tỉnh Thanh Hóa, để hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

 

Xuất cấp hơn 1.135 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Thanh Hóa bảo vệ, phát triển rừng.

 

Ngày 10/6/2023, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-TCDT về việc xuất gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại 04 huyện của tỉnh Thanh Hóa (đợt 1/2024).

Tại Quyết định, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 1.135.522 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2023, vận chuyển đến trung tâm các huyện của tỉnh Thanh Hóa.

Số lượng gạo xuất cấp cho 4 huyện của tỉnh Thanh Hóa gồm: Quan Hóa 169.063 kg, Quan Sơn 538.005 kg, Như Xuân 291.491 kg, Lang Chánh 136.963 kg để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm: Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và Ủy ban nhân dân các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân, Lang Chánh để thực hiện xuất cấp gạo theo quy định tại Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm công tác xuất cấp, giao nhận gạo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 10380/BTC-TCDT ngày 27/8/2018 về thực hiện hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại 04 huyện của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2024 và quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp nêu trên cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Tổng cục DTNN đề nghị Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp trên cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Thời hạn hoàn thành việc giao, nhận số lượng gạo trên chậm nhất đến ngày 10/7/2024.

 

Thu Hà


Tài liệu đính kèm: