Bản tin Thời sự VTV1, VTV2, VTV3 đưa tin: Hơn 500 nghìn học sinh vùng đặc biệt khó khăn được nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ trước thời điểm năm học mới