Đài truyền hình Yên Bái đưa tin: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn xuất cấp hàng dự trữ cho tỉnh Yên Bái