Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024

(20/06/2024)

THÔNG BÁO

 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024 với 515 chỉ tiêu. Trong đó:

1. Chỉ tiêu chia theo đơn vị

- Tại 09 đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước là 42 chỉ tiêu.

- Tại 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực là 473 chỉ tiêu.

2. Chỉ tiêu chia theo vị trí việc làm

2.1. Chuyên viên về dự trữ nhà nước: 94 chỉ tiêu.

2.2. Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng: 09 chỉ tiêu.

2.3. Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: 16 chỉ tiêu.

2.4. Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin: 12 chỉ tiêu.

2.5. Văn thư viên: 08 chỉ tiêu.

2.6. Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia: 126 chỉ tiêu.

2.7. Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia: 166 chỉ tiêu.

2.8. Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: 24 chỉ tiêu.

2.9.  Kế toán viên: 60 chỉ tiêu.

- Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển qua đường bưu chính: Từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 19/7/2024;

- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển trực tiếp: Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 19/7/2024 (trong giờ hành chính từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày).

Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển; hồ sơ đăng ký thi tuyển; địa điểm tiếp nhận hồ sơ; nội dung thi và hình thức thi; cách thức nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển...theo các file đính kèm./.Các tin đã đưa ngày: