Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức mua thóc bổ sung kế hoạch năm 2012 (17/07/2012)

Thời gian bắt đầu: 31/07/2012

Thời gian kết thúc: 31/07/2013

THÔNG BÁO

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức mua thóc bổ sung kế hoạch năm 2012 với các nội dung sau:
1. Số lượng, địa điểm nhập: 1.660 tấn, cụ thể:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Vinh:            520 tấn.

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức:   1.140 tấn.

2. Phương thức mua: Mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng.

3. Chất lượng thóc: thóc sản xuất vụ Đông Xuân năm 2012, đạt tiêu chuẩn nhập kho dự trữ nhà nước theo quy định.
4. Giá mua:

Giá mua chưa thuế: 6.100 đ/kg (Sáu nghìn một trăm đồng một kilôgam).

Thuế Giá trị gia tăng 5%, thóc giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ nhà nước.

5. Thời gian mở cửa kho: từ ngày 05/7/2012 đến hết ngày 30/7/2012.

Kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia cung cấp thóc cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

Địa chỉ liên hệ:  Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ

- Địa chỉ: Số 15, Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại:038.3846071            - Fax: 038.8601909

   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank