Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc tổ thông báo chức mua tài sản cố định năm 2012   (24/08/2012)

Ngày bắt đầu: 24/08/2012

Ngày kết thúc: 24/08/2012

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá thông báo mời thầu gói thầu mua 102 máy hàn nhựa   (13/08/2012)

Ngày bắt đầu: 24/08/2012

Ngày kết thúc: 24/08/2012

Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo mời thầu gói thầu Trung đại tu xe ô tô 26B 06-09   (22/08/2012)

Ngày bắt đầu: 24/08/2012

Ngày kết thúc: 24/08/2012

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo mời thầu cung cấp tài sản năm 2012   (22/08/2012)

Ngày bắt đầu: 24/08/2012

Ngày kết thúc: 24/08/2012

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức mua thóc bổ sung kế hoạch năm 2012   (17/07/2012)

Ngày bắt đầu: 31/07/2012

Ngày kết thúc: 31/07/2013

   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank