Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo mời thầu gói thầu Trung đại tu xe ô tô 26B 06-09 (22/08/2012)

Thời gian bắt đầu: 24/08/2012

Thời gian kết thúc: 24/08/2012

THÔNG BÁO MỜI THẦU    

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc.

- Tên gói thầu: Trung đại tu xe ô tô 26B 06-09 (cung cấp phụ tùng, dịch vụ sửa chữa xe ô tô Mishubitshi-Pajero).

- Nguồn vốn: Sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh một túi hồ sơ.    

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng cạnh tranh: Từ ngày 16/8/2012 đến trước 08 giờ ngày 29/8/2012 (trong giờ hành chính). Các nhà thầu tham gia được cung cấp hồ sơ miễn phí.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Chậm nhất là đến 14 giờ 00’ngày 03/9/2012.

- Địa điểm phát hành HSYC và nhận HSĐX: Phòng TCHC Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc, số 348 - Đường Chu Văn Thịnh - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Các nhà thầu quan tâm hỏi thêm chi tiết liên hệ Phòng TCHC; TCKT theo số điện thoại 0223.852.321 - 0223.854.573.

 

   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank