Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long: Hoàn thành nhập 4.700 tấn gạo dự trữ quốc gia đợt 1

(21/06/2024)

Với tinh thần chủ động thực hiện nhiệm vụ mua lương thực nhập kho, đến ngày 16/6/2024, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long đã hoàn thành nhập kho 4.700 tấn gạo dự trữ quốc gia đợt 1 đảm bảo tiến độ, thời gian quy định, đạt gần 63% chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024.

 

Cục DTNN khu vực Cửu Long vừa hoàn thành nhập kho 4.700 tấn gạo

dự trữ quốc gia đảm bảo chất lượng, số lượng.

 

Thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TCDT ngày 27/3/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2024. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long được giao nhập 7.500 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2024.

Để đảm bảo công tác mua gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2024 đúng quy định, đồng thời để nhanh chóng đưa hàng vào kho sớm nhất, tránh mùa mưa sắp đến đảm bảo an toàn gạo dự trữ quốc gia khi đưa vào bảo quản. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu long đã tổ chức công tác đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu mua gạo nhập kho theo kế hoạch 2024.

Đến nay, đơn vị đã đấu thầu qua mạng thành công 7 gói thầu, tương ứng với 4.700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia đợt 1 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. Cục đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phối hợp với các nhà thầu, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà thầu thực hiện nhập kho gạo dự trữ quốc gia.

 

 

 

Mặc dù phải thực hiện nhập gạo theo kế hoạch được giao năm 2024, vừa tổ chức xuất gạo, nhưng Cục đã chỉ đạo chuẩn bị nhân lực, phương tiện để vận chuyển bốc xếp gạo một cách khoa học, hiệu quả. Kết quả, đến ngày 16/6/2024, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long đã hoàn thành nhập kho 4.700 tấn gạo đợt 1, sớm hơn thời gian quy định gần 1 tháng.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác nhập gạo dự trữ quốc gia, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long cũng thực hiện tốt công tác bảo quản ban đầu cho gạo dự trữ quốc gia đã nhập vào kho, khẩn trương trùm màng các lô gạo, hút áp và tổ chức nạp khí Ni tơ đưa vào bảo quản. Đồng thời, thực hiện bảo quản thường xuyên cho gạo nhập kho 2023 và vật tư các loại, đảm bảo an toàn, đủ số lượng, chất lượng theo quy định.  

 

Bảo quản an toàn hàng DTQG trong mọi tình huống.

 

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tổ chức đấu thầu qua mạng đợt 2 mua nhập 2.800 tấn gạo dự trữ quốc gia còn lại. Đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch nhập gạo năm 2024.

Bên cạnh đó đơn vị cũng đã phối hợp với các địa phương chuẩn bị tốt cho công tác xuất cấp gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và xuất cấp hàng dự trữ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cục cũng đã hoàn thiện các thủ tục nhập phao bè theo hợp đồng của Tổng Cục; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản, chế độ chính sách mới đến cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị; Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

 

Nguyễn Thị Minh Anh – Cục DTNN khu vực Cửu Long

 Các tin đã đưa ngày: