Ngành Dự trữ Nhà nước: Kịp thời vận chuyển, giao gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh các địa phương

(20/05/2024)

Thời gian qua, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương tiện, sự chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ngành Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành xuất cấp hơn 32.354 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh các địa phương học kỳ II năm học 2023-2024 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

 

Các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh

các địa phương đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.

 

Trong những năm qua, chính sách hỗ trợ gạo học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đã mang lại hiệu quả và ý nghĩa chính trị rất lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ tới sự nghiệp phát triển giáo dục, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đặc biệt vùng sâu vùng xa, khu vực miền núi (Tây Bắc, khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…) và được sự ủng hộ rộng rãi của các cấp, chính quyền địa phương và các đối tượng thụ hưởng chính sách. Thông qua đó, chính sách quy định rõ về đối tượng thụ hưởng, hồ sơ, trình tự thủ tục xét duyệt, trách nhiệm của Ủy ban nhân nhân tỉnh và các Bộ, ngành liên quan đến công tác thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh.

Để nhân lên giá trị nhân văn của chính sách này, thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, trong thời gian qua, ngành Dự trữ Nhà nước đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời xuất cấp, vận chuyển, giao gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Đặc biệt, trong học kỳ II năm học 2023-2024, thực hiện quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 295/QĐ-BTC ngày 23/2/2024 của Bộ Tài chính, ngày 27/02/2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-TTg giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp hơn 33.541 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-2024 của 41 tỉnh, thành phố.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp gạo cho học sinh các địa phương, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện việc xuất cấp gạo cho các địa phương bảo đảm theo đúng quy định tại Thông tư 51/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Kết quả thực hiện, đến nay đã có 41/41 tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận tổng số hơn 32.354 tấn, trong đó có 06 tỉnh quyết định phân bổ, tiếp nhận số lượng gạo đúng bằng số lượng gạo Bộ Tài chính đã xuất cấp tại quyết định nêu trên; 30 tỉnh quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo thấp hơn số lượng gạo Bộ Tài chính đã xuất cấp là 1.809 tấn; 05 tỉnh (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Trị, Lâm Đồng) đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung tổng số 58,325 tấn gạo để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-2024.

Tính đến nay, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành xuất hơn 32.354 tấn gạo cho các địa phương theo đúng kế hoạch được giao.

 

Chi cục Dự trữ Nhà nước xuất gạo hỗ trợ học sinh xuyên đêm.

 

Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Trị, Lâm Đồng; Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1078/QĐ-BTC ngày 08/5/2024 về xuất cấp bổ sung 58.325 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-2024 của 05 tỉnh nêu trên.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, đến nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực kịp thời xuất cấp và bàn giao cho các địa phương đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đúng quy định (Quyết định số 214/QĐ-TCDT ngày 10/5/2024 về việc xuất bổ sung gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-2024).

 

Nhờ có gạo ăn đã góp phần động viên, khuyến khích các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn,

học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đến trường và vươn lên trong học tập.

 

Nhờ có gạo ăn đã góp phần động viên, khuyến khích học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đến trường và vươn lên trong học tập, làm tăng tỷ lệ học sinh đến trường, giảm số lượng học sinh bỏ học, giúp các trường duy trì sĩ số lớp học, cơ bản khắc phục tình trạng bỏ học giữa chừng (nhất là đối tượng học sinh nghèo, học sinh vùng cao, dân tộc thiểu số ít người), các em có thể chuyên tâm học tập và tỷ lệ học sinh đến trường được duy trì ổn định trong năm học. Đồng thời, cũng giảm bớt gánh nặng, áp lực về nhu cầu lương thực cho gia đình các em học sinh nhất là vào thời điểm giáp hạt. Nhờ đó, các em học sinh dân tộc được tiếp xúc với tiếng Việt sớm hơn, việc sinh hoạt tập thể giúp các em tự tin trong giao tiếp và nâng cao thể trạng thông qua các bữa ăn no tại trường.

Ngoài ra, thông qua việc hỗ trợ gạo cho các em học sinh đã góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, nhà trường, các cấp chính quyền địa phương, góp phần ổn định, phát triển kinh tế và đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được và những ghi nhận của địa phương, thời gian tới,  Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ gạo theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần nâng bước học sinh đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập của các em học sinh vùng khó khăn.

 

Nhung Anh – Vụ Quản lý hàng dự trữ