Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc: Hoàn thành xuất cấp hơn 1.656 tấn gạo cho học sinh hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn

(19/04/2024)

Từ ngày 07-12/4/2024, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc đã hoàn thành xuất cấp hơn 1.656 tấn gạo cho học sinh hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn học kỳ II năm học 2023 – 2024 đảm bảo an toàn, đủ về số lượng, chất lượng, đúng đối tượng theo quy định.

 

Từ ngày 07/4 - 12/4/2024, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã hoàn thành vận chuyển,

giao 1.656,34 tấn gạo đến trung tâm các huyện, thành phố của hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TCDT ngày 27/02/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc đã chủ động liên hệ ngay với Ủy ban nhân dân 02 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang để sớm có Quyết định phân bổ, tiếp nhận.

Theo đó, đến ngày 21/3/2024, Ủy ban nhân dân 02 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang đã có các quyết định phân bổ gạo theo từng huyện, thành phố với tổng số lượng gạo là 1.656,34 tấn, trong đó tỉnh Bắc Giang là 232,5 tấn, tỉnh Lạng Sơn là 1.423,84 tấn.

Trên cơ sở Quyết định phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc đã phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ là Sở Giáo dục - Đào tạo của 02 tỉnh để lập kế hoạch, phương án và thời gian cụ thể tiếp nhận gạo tại trung tâm các huyện, thành phố.

Sau khi thống nhất về kế hoạch giao nhận, đơn vị đã giao phòng Kỹ thuật bảo quản phối hợp với các Chi cục Dự trữ Nhà nước xuất hàng tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho, chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, kho tàng, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển… để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ đúng thời gian, tiến độ.

Trong quá trình xuất kho, đơn vị đã cử các cán bộ kỹ thuật của Cục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng gạo giao cho các địa phương, đồng thời cử cán bộ áp tải xe hàng đến các điểm giao nhận gạo tại các huyện, thành phố để đảm bảo gạo hỗ trợ cho học sinh đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

 

Vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn.

 

Do làm tốt công tác chuẩn bị, cộng với sự chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Cục, sự phối hợp nhiệt tình, tích cực của các sở, ban ngành ở địa phương, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các Chi cục thuộc Cục (Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Yên, Gia Lương, Tiên Sơn) nên chỉ trong 06 ngày từ ngày 07/4/2024 đến hết ngày 12/4/2024, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc đã giao hoàn thành 1.656,34 tấn gạo đến trung tâm các huyện, thành phố của hai tỉnh Bắc Giang (232,5 tấn) và Lạng Sơn (1.423,84 tấn) đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng.

Số gạo nói trên được các địa phương quản lý cấp phát cho học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, có bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

 

Sang xe, giao nhận gạo cho các huyện của tỉnh Bắc Giang.

 

Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ tới sự nghiệp phát triển giáo dục. Công tác xuất gạo hỗ trợ học sinh của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bà Bắc đã triển khai kịp thời và hiệu quả nhằm đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đến với học sinh nghèo góp phần thúc đẩy, động viên các em đến lớp, đến trường, đảm bảo an sinh xã hội của các địa phương.

 

Phòng KH & QLHDT- Cục DTNN khu vực Hà Bắc

 Các tin đã đưa ngày: