Xuất cấp hơn 1.266 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân bảo vệ, phát triển rừng

(20/03/2024)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có Quyết định giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền hơn 1.266 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2023, vận chuyến đến trung tâm các huyện của tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

 

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền hơn 1.266 gạo từ nguồn DTQG

hỗ trợ nhân dân 4 huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Như Xuân, Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa

­­để thực hiện công tác bảo vệ phát triển rừng.

 

Ngày 18/3/2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 127/QĐ-TCDT giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 1.266.829 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2023, để hỗ trợ nhân dân 4 huyện của tỉnh Thanh Hóa tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng (quý IV năm 2023).

Cụ thể, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa xuất cấp, vận chuyển, giao gạo đến trung tâm 4 huyện của tỉnh Thanh Hóa, gồm: Quan Hóa là 178.150 kg, Quan Sơn là 638.055 kg, Như Xuân 300.716 kg, Lang Chánh 149.908 kg để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 30/7/20218 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn hoàn thành việc giao, nhận gạo đến hết ngày 31/3/2024.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Hương Giang.

 

Để việc giao, nhận gạo nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và Ủy ban nhân dân các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân, Lang Chánh để thực hiện xuất cấp gạo theo quy định tại Quyết định số 937/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm công tác xuất cấp, giao nhận gạo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 10380/BTC-TCDT ngày 27/8/2018 về thực hiện hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại 04 huyện của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2024 và quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Tài chính Quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Đồng thời, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các huyện trên kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

 

Thu Hà

 Các tin đã đưa ngày: