Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh: Hoàn thành xuất cấp hơn 170 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Nông dịp giáp hạt

(25/06/2024)

Triển khai Quyết định số 233/QĐ-TCDT ngày 04/6/2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao hơn 170 tấn gạo cho người dân tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2024.

 

 

Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh hoàn thành xuất cấp hơn 170 tấn gạo

dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2024.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ hỗ trợ cứu đói cho người dân trong thời gian giáp hạt là nhiệm vụ mang tính nhân văn, ấm áp, cao đẹp đã được Đảng và Nhà nước giao cho ngành Dự trữ Nhà nước thực hiện hàng năm. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh luôn quán triệt vai trò, trách nhiệm của Cục và những khó khăn, thách thức trong việc trao gạo đến tay người dân tới từng cán bộ công chức trong đơn vị.

Ngay sau khi có Quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương liên hệ với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh để có kế hoạch xuất cấp và giao nhận gạo dự trữ quốc gia tới các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giao nhận theo quy định; thực hiện công tác lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục đã khẩn trương chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, lập phương án xuất gạo, xây dựng dự toán chi phí xuất tối đa, lựa chọn các nhà thầu vận chuyển, bốc xếp để đảm bảo đúng thời gian và tiến độ giao nhận.

 

Đại diện phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội kiểm tra số lượng,

chất lượng gạo xuất gạo hỗ trợ nhân dân.

 

Trong quá trình xuất gạo dự trữ quốc gia, từ khâu xuất kho, phối hợp với đơn vị vận chuyển, với các địa phương đều được đơn vị chủ động và phối hợp nhịp nhàng. Đồng thời, cử cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xuất kho; áp tải, giao nhận gạo cho các địa phương, đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời phân bổ tới tay người dân.

 

Tập kết gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân

tại xã Đắk Gằn huyện Đắc Mil.

 

Với tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đến hết ngày 18/6/2024, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất cấp hơn 170 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để người dân tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2024 trước thời hạn Tổng cục quy định./.

 

Nguyễn Thị Huyền – Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh

 Các tin đã đưa ngày: