Chi cục Dự trữ Nhà nước Từ Liêm có nhu cầu đăng thông báo kết quả lựa chọn nhà thẩu cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.471,725 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Hoà Bình và Sơn La học kỳ I năm học 2021 - 2022

(18/10/2021)

A -Thông tin chung:

1.Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Từ Liêm

  • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trại Gà,  P. Cổ Nhuế 2 Quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội
  • Điện thoại: 0243.7640725           Fax: 0243.7640725

2. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chon nhà thầu: Quyết định số 22/QĐ-CCTL ngày 18/10/2021 của Chi cục DTNN Từ Liêm về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.471,725 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Hoà Bình và Sơn La học kỳ I năm học 2021 - 2022.

B - Nội dung của Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.471,725 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Hoà Bình và Sơn La học kỳ I năm học 2021 - 2022

Chỉ định thầu

(rút gọn)

141.285.000

141.285.000

Công ty TNHH xây dựng và Đầu tư kinh Doanh Hồng Phú

Quyết định số 22/QĐ- CCTL  ngày 18/10/2021

Trọn gói, không điều chỉnh giá.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/11/2021

 Các tin đã đưa ngày: