Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán và giám sát rà phá bom mìn, vật nổ Kho dự trữ Tây Ninh

(15/10/2021)

A. Thông tin chung:

  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  • Địa chỉ: số 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương.
  • Điện thoại: 0274.3844493 - Fax: 0274.3844497
    1. Tên dự án: Kho dự trữ Tây Ninh - Tây Ninh
    2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

   - Số 654/QĐ-TCDT ngày 01/10/2021 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

   - Người ký: Bà Bùi Thúy Ngọc, chức vụ: Phó Tổng cục trưởng.

  1. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ
  2. Tổng mức đầu tư: 32.959.687.026 đồng.

  - Tổng mức đầu tư được phê duyệt theo Quyết định số 346/QĐ-TCDT ngày 25/6/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

242.502.878

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV

năm 2021

Trọn gói

15 ngày

2

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

46.231.971

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV

năm 2021

Trọn gói

05 ngày

3

Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán và  giám sát rà phá bom mìn, vật nổ

7.798.022

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV

năm 2021

Trọn gói

20 ngày

4

Thi công rà phá bom mìn, vật nổ

140.101.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV

năm 2021

Trọn gói

15 ngày

Tổng cộng: 436.633.871 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn tám trăm bảy mươi mốt đồng

 Các tin đã đưa ngày: