Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai thông báo Mời chào hàng gói thầu cung cấp nhân công bốc xếp gạo xuất kho hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022

(11/10/2021)

1/. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai.

- Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.824 801                       Fax: 02693.824 108

2/. Tên gói thầu: Cung cấp nhân công bốc xếp gạo xuất kho hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022.

- Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn.

- Giá gói thầu: 54.438.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Năm mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi tám ngàn đồng chẵn)Tổng giá trị dự toán đã bao gồm các loại thuế theo luật định; các chi phí có liên quan.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/11/2021).

3/. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước giao năm 2021.

4/. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, qua mạng.

5/. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6/. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Miễn phí, từ ngày 11/10/2021 đến trước 14giờ 00 ngày 15/11/2021 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

7/. Thời điểm đóng thầu: 14giờ 00, ngày 15/11/2021.

8/. Thời điểm mở thầu: 14giờ 00, ngày 15/11/2021.Các tin đã đưa ngày: