Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Xây dựng: Nhà kho lương thực, Điện trong nhà, Thoát nước mái, Chống sét, PCCC trong nhà, Điện ngoài nhà, San nền và Thiết bị thuộc

(12/10/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

- Địa chỉ: Số 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Điện thoại: 0256.3812906, 0256.3822602;  Fax  0256.3827526 .                                                             

2. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp (kho số 1)- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu        

(đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 04: Xây dựng: Nhà kho lương thực, Điện trong nhà, Thoát nước mái, Chống sét, PCCC trong nhà, Điện ngoài nhà, San nền và Thiết bị;

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

12.717.715.600

12.698.365.000

Liên danh Công ty CP Xây lắp Thành An 96 – Công ty CP Phát triển Công nghệ Siêu Việt

Số 431/QĐ-CDTNB,ngày        11/10/2021

Trọn gói

180 ngày (kể từ ngày khởi công)

 Các tin đã đưa ngày: