Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán và giám sát rà phá bom mìn, vật nổ Kho dự trữ Tây Ninh

(15/10/2021)

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

  • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương.
  • Điện thoại: (0274) 3844493 - Fax: 0274. 3844497.

2. Tên dự án: Kho dự trữ Tây Ninh - Tây Ninh.

3. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán và giám sát rà phá bom mìn, vật nổ

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong

nước

7.798.022

Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường/Quân đoàn 3

Trọn gói

20 ngày

Quyết định số 235/QĐ-CDTĐNB ngày 06/10/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: