Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tại tỉnh Kiên Giang

(18/10/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3883116     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự toán: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tại tỉnh Kiên Giang.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 279/QĐ-CDTTNB ngày 18/10/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tại tỉnh Kiên Giang.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 73.170.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tại tỉnh Kiên Giang.

73.170.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 10/2021

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 07/11/2021

 

Tổng giá trị

gói thầu

73.170.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: