Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Giám sát thi công các gói thầu số 4&5 công trình Cải tạo nâng cấp kho dự trữ lương thực Đức Hiệp

(12/10/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Giám sát thi công các gói thầu số 4&5 công trình Cải tạo nâng cấp kho dự trữ lương thực Đức Hiệp.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức LCNT

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt KQLCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Gói thầu số 3: Giám sát thi công các gói thầu số 4&5.

Chỉ định thầu

443.447.000

440.825.000

LD Công ty TNHH TVXL Hợp Nhất – Công ty TNHH XD TM&DV Thiên Việt

Quyết định số                                       

 /QĐ-CDTNB   ngày 11/10    /2021

Trọn gói

180 ngày (kể từ ngày khởi công)

 Các tin đã đưa ngày: