Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022

(13/10/2021)

Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Địa chỉ: số 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 02693 723 542       - Fax: 02693 723 548.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022.

3. Giá gói thầu: 218.170.000  đồng (Giá gói thầu đã bao gồm cả giá, thuế, phí, lệ phí, phí bảo hiểm hàng hóa và các chi phí khác có liên quan trong quá trình vận chuyển).

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

  1. Nội dung thông báo gia hạn: 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022.

2. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (E-HSMT): từ ngày 06/10/2021 đến trước 09 giờ 00 phngày 13/10/2021 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

3. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 13/10/2021.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 189 ngày 07/10/2021.

Nay Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu của gói thầu Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

      - Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (E-HSMT): tiếp tục phát hành đến trước 14 giờ 00 phút ngày 18/10/2021 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

      - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 18/10/2021.

 - Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 phút ngày 18/10/2021.

Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi./.Các tin đã đưa ngày: