Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển đường bộ 5.000 tấn gạo và đường biển 6.000 tấn gạo viện trợ Cuba

(07/10/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 02203.890.497

- Fax: 02203.890.870                                  Email: ............

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển đường bộ 5.000 tấn gạo và đường biển 6.000 tấn gạo viện trợ Cuba.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Nhà thầu không trúng thầu

Lý do không trúng thầu

1

Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển đường bộ 5.000 tấn gạo và đường biển 6.000 tấn gạo viện trợ Cuba

Đại lý vận tải quốc tế phía bắc (NORTHFREIGHT),

Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu

Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Quốc tế Vietrans

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu

 Các tin đã đưa ngày: