Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu Mua sắm trang thiết bị cho các phòng làm việc năm 2021

(12/10/2021)

 

Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

 Địa chỉ: Số 186 –Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

 Điện Thoại: 02073.822.292  -  Fax  : 0273874959

 Mã số thuế: 5000780408

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các phòng làm việc năm 2021.

- Loại gói thầu: Hàng hóa

          - Giá gói thầu: 128.500.000 đ (Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

          -  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

          -  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

         - Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

         - Thời gian mở thầu: 09h30 phút ngày 15/10/2021.

2. Nguồn vốn: Sử dụng từ nguồn chi quản lý hành chính năm 2021.

3. Quyết định số 224/QĐ-CDTHLS ngày 11/10/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn về việc phê duyệt E – HSMT gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho các phòng làm việc năm 2021.Các tin đã đưa ngày: