Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo quản thép định kỳ năm 2021

(19/10/2021)

 

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá;

- Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa;

- Điện thoại: 02373.940.804 - 02373.943.226;     - Fax: 02373.943.225;

2. Tên dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.                    

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 663/QĐ-CDTTH ngày 18/10/2021 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo quản thép định kỳ năm 2021.

4. Tên chủ đầu tư/bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Stt

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bảo quản thép định kỳ năm 2021

 

731.877.300 đồng  (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi mốt   triệu, m trăm bảy mươi bảy ngàn, ba trăm đồng).

Ngân sách Nhà nước năm 2021

Chào hàng cạnh tranh trong nước (qua mạng)

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 10/2021

 

Hợp đồng trọn gói

45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và đảm bảo xong trước ngày 25/12/2021

 Các tin đã đưa ngày: