Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tại tỉnh Kiên Giang

(19/10/2021)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 0292.3883116     - Fax: 0292.3824497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

 

Tên dự toán

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tại tỉnh Kiên Giang.

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tại tỉnh Kiên Giang.

 

Chỉ định thầu rút gọn

73.170.000

73.170.000

Công ty TNHH MTV vận tải Hiệp Thanh

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 07/11/2021

Quyết định số 281/QĐ-CDTTNB

ngày   19/10/2021

 Các tin đã đưa ngày: