Chi cục DTNN Quảng Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 152,725 tấn gạo xuất kho

(28/11/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh

- Địa chỉ: Số 677 Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất kho.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

            

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (tạm tính)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 152,725  tấn gạo xuất kho

11.546.000

đồng

NSNN

Chỉ định thầu (quy trình chỉ định thầu rút gọn)

 

Tháng 11/2022

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

 

 Các tin đã đưa ngày: