Chi cục DTNN Yên Khánh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 623.073,6 kg gạo DTQG xuất kho hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên năm 2022

(28/11/2022)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh

- Địa chỉ: Xã Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại: 02293.843.564

 

Nội dung đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Giá trúng thầu (triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 623.073,6 kg gạo DTQG xuất kho hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên năm 2022

05/8/2022

Chỉ định thầu rút gọn

52,3382

 52,3382

Công ty TNHH TM và DVSX Thuận Phong;  Đ/c: Đường 10, xóm 4, Xã Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 25/12/2022

121/QĐ-CCDTYK ngày 28/11/2022

 Các tin đã đưa ngày: