Chi cục DTNN Phú Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.087,295 tấn thóc

(28/11/2022)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên.

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 02573.578.103.

Email: dtnnphuyen-ntb@gdsr.gov.vn

1. Tên dự toán: Bốc xếp 2.087,295 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022;

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.087,295 tấn thóc tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên;

3. Số thông báo mời thầu: IB2200055676 ngày 21/11/2022;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng;

5. Giá gói thầu: 192.298.225 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu hai trăm chín mươi tám nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng);

6. Giá trúng thầu: 192.298.225 đồng ((Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu hai trăm chín mươi tám nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng);

7. Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Đặng Tấn Cảnh (Địa chỉ: Khu phố 4, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

8. Loại hợp đồng: trọn gói;

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 11/QĐ-CCDTPY ngày 28/11/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.087,295 tấn thóc tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên./.

 Các tin đã đưa ngày: