Chi cục DTNN Đông Thiệu thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.500 tấn thóc, 580 tấn gạo xuất kho DTQG kế hoạch năm 2022

(28/11/2022)

 

A. Thông tin chung:                       

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Thiệu

- Địa chỉ: Xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0273 569 292; 0918 250 365,  Fax: ......

Loại dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 118/QĐ-CCDTĐT ngày 25/11/2022 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Đông Thiệu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.500 tấn thóc, 580 tấn gạo xuất kho DTQG kế hoạch năm 2022.

B. Nội dung:

1. Loại gói thầu: Dich vụ phi tư vấn

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.500 tấn thóc, 580 tấn gạo xuất kho DTQG kế hoạch năm 2022.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.500 tấn thóc, 580 tấn gạo xuất kho DTQG kế hoạch năm 2022.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (Qua mạng)

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT qua mạng: Từ ngày 28/11/2022 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 01/12/2022.

7. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút ngày 01/12/2022.

8. Thời điểm mở thầu: Hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

9. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày, đồng thời đảm bảo đúng theo tiến độ hợp đồng giữa Cục DTNN KV Thanh Hoá ký với khách hàng mua thóc, gạo.

Để biết thêm thông tin xin mời liên hệ với Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Thiệu theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên./.

 Các tin đã đưa ngày: