Chi cục DTNN Việt Trì thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất kho 250 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022

(28/11/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì

- Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3952169

2. Tên gói thầu: Bốc xếp xuất kho 250 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022

3. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì

4. Tổng dự toán: 27.500.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, năm trăm nghìn nghìn đồng)

5. Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước (Chi hoạt động DTQG năm 2022)

6. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 186/QĐ-CCDTVT ngày 28/11/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất kho 250 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022.

B. Nội dung thông báo:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc xếp xuất kho 250 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022

27.500.000 đ

(Hai mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng)

Ngân sách nhà nước

Chỉ định

thầu rút gọn

Tháng 11/2022

Trọn gói

30 ngày và xong trước ngày  31/12/2022

 Các tin đã đưa ngày: