Chi cục DTNN Ninh Thanh thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 900 tấn thóc nhập kho năm 2020 và 400 tấn gạo nhập kho năm 2021 thuộc kế hoạch xuất năm 2022

(28/11/2022)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thanh

Địa chỉ: Số 14 đường 18/8, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203.736.577

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 900 tấn thóc nhập kho năm 2020 và 400 tấn gạo nhập kho năm 2021 thuộc kế hoạch xuất năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thanh.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 154.500.000, đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tư triệu, năm nghìn đồng chẵn).

* Giá gói thầu trên đã bao gồm: thuế (VAT) và các chi phí khác có liên quan.

- Nội dung chính của gói thầu:

1. Đối với thóc đổ rời

- Mở van khóa khí lô thóc để cân bằng áp suất không khí trong và ngoài lô thóc.

- Cắt tấm màng PVC: Cắt màng để Lô thóc thông thoáng trước khi xuất kho 2h, cắt xung quanh phần chân màng tiếp giáp sát với tấm đáy trải nên kho của Lô hàng (cắt theo đường dán);

- Đóng bao thóc rời trong kho vào bao PP (do Chi cục cung cấp), khâu kín miệng bao bằng kim khâu và dây PP không để thóc rơi vãi;

- Vác bao thóc từ trong kho ra ngoài cửa kho, xếp lên bàn cân để cân xác định khối lượng thóc, (khoảng cách từ 20m đến 30m);

- Vác thóc từ bàn cân đưa lên phương tiện bên mua bằng cầu gỗ hoặc băng tải, độ dốc nghiêng từ mặt bàn cân lên sàn xe khoảng 2m. (Khoảng cách từ 10m đến 20m).

2. Đối với thóc đóng bao.

- Mở van khóa khí lô thóc để cân bằng áp suất không khí trong và ngoài lô thóc.

- Cắt tấm màng PVC: Cắt màng để Lô thóc thông thoáng trước khi xuất kho 2h, cắt xung quanh phần chân màng tiếp giáp sát với tấm đáy trải nên kho của Lô hàng (cắt theo đường dán);

- Vác bao thóc từ trong kho ra ngoài cửa kho, xếp lên bàn cân để cân xác định khối lượng thóc xuất kho (khoảng cách từ 20m đến 30m);

- Vác thóc từ bàn cân vác lên phương tiện bên mua (bằng cầu gỗ hoặc băng tải. Độ dốc nghiêng từ mặt bàn cân lên sàn xe khoảng 2m  (khoảng cách từ 10m đến 20m).

3. Đối với xuất gạo

- Mở van khóa khí lô gạo để cân bằng áp suất không khí trong và ngoài lô gạo.

- Cắt tấm màng PVC: Cắt màng để Lô gạo thông thoáng trước khi xuất kho 2h, cắt xung quanh phần chân màng tiếp giáp sát với tấm đáy trải nên kho của Lô hàng (cắt theo đường dán);

- Vác các bao gạo từ trong kho ra ngoàicửa kho, xếp lên bàn cân để cân xác định khối lượng đối với 100% lượng gạo xuất kho;

- Vác gạo từ bàn cân đưa lên phương tiện bên mua bằng cầu gỗ hoặc băng tải. Độ dốc nghiêng từ mặt bàn cân lên sàn xe khoảng 2m. (Khoảng cách từ 10m đến 20m) và xếp bao ngay ngắn theo hàng trên phương tiện vận chuyển bên mua.

+ Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 900 tấn thóc nhập kho năm 2020 và 400 tấn gạo nhập kho năm 2021 thuộc kế hoạch xuất năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thanh.

+ Số lượng: 1.300 tấn

+ Địa điểm thực hiện:

- Kho dự trữ Đông La - Địa chỉ: thôn Liên Đông, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Tổng số: 700 tấn thóc. ( 500 tấn đổ rời, 200 tấn đóng bao).

- Kho dự trữ Đồng Tâm - Địa chỉ: thôn Vé, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tổng số: 200 tấn thóc đóng bao, 400 tấn gạo.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến hết ngày 31/12/2022

2. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 900 tấn thóc nhập kho năm 2020 và 400 tấn gạo nhập kho năm 2021 thuộc kế hoạch xuất năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thanh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước giao.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT và nhận E-HSDT: Từ ngày 25 tháng 11 năm 2022 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2022

7. Địa điểm phát hành E-HSMT tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Phát hành E-HSMT miễn phí.

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 02tháng 12 năm 2022

10. Thời điểm mở thầu: Trong vòng 02 giờ kể từ 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2022./.

 Các tin đã đưa ngày: