Chi cục DTNN Hoà Vang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất và vệ sinh môi trường sau khi bốc xếp xuất bán thóc đóng bao, gạo năm 2022

(28/11/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang.

- Địa chỉ: Xã Hòa Phong - huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3846486

- Fax: 0236-3846486.

2. Tên gói thầu: “Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp xuất và vệ sinh môi trường sau khi bốc xếp xuất bán thóc đóng bao, gạo năm 2022”.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

“Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp xuất và vệ sinh môi trường sau khi bốc xếp xuất bán thóc đóng bao, gạo năm 2022”

Chào hàng cạnh tranh.

422.316.224 đồng

(Bng ch:  Bn trăm hai mươi hai triu, ba trăm mười sáu ngàn, hai trăm hai mươi bđồng)

Tổng giá   trị gói thầu đã bao gồm các loại chi phí, thuế theo luật định.

422.314.491 đồng.

(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi hai triệu, ba trăm mười bốn ngàn, bốn trăm chín mươi mốt đồng).

Tổng giá   trị trúng thầu đã bao gồm các loại chi phí, thuế theo luật định.

Công ty TNHH MTV DV&TM Phúc Mạnh Phát

Quyết định số                    66/QĐ-CCDTHV ngày 27/11/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hoà Vang

Trọn gói.

36 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng đến trước 31/12/2022.

 Các tin đã đưa ngày: