Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022

(30/09/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

- Địa chỉ: 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.723 543                       Fax: 02693.723 548

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 281/QĐ-CDTBTN ngày 30/9/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022  

440.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). Tổng giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt tại Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

 

Ngân sách Nhà nước năm 2022 (định mức phí bảo quản hàng DTQG, nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn, phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện)

 

Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 10 năm 2022

- Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 04/10/2022  trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn

- Thời gian đóng thầu, mở thầu: 14h00 ngày 11/10/2022 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn

Trọn gói

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 


 

 Các tin đã đưa ngày: