Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển 112,53 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 tỉnh Bình Định

(30/09/2022)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 112,53 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 tỉnh Bình Định

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Giá

trúng thầu

(đồng)

 

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

 phê duyệt kết quả

lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 tỉnh Bình Định.

Theo Điều 26 Luật Đấu thầu và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

51.813.708

51.813.708

Công ty TNHH TM và DV Vận tải Bảo Khang

Quyết định số:       387/QĐ-CDTNB ngày 30/9/2022 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan./.

 Các tin đã đưa ngày: