Chi cục DTNN Tuyên Quang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.325,002 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang, Yên Bái và tỉnh Tuyên Quang học kỳ I năm học 2022 – 2023

(30/09/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang

(Địa chi: Tổ 17, phường An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

 Điện Thoại: 02073.820.116

 Mã số thuế: 5000780408-003

 2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo DTQG xuất kho hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang, Yên Bái và tỉnh Tuyên Quang học kỳ I năm học 2022 – 2023.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 259/QĐ-CCDTTQ ngày 30/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.325,002 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang, Yên Bái và tỉnh Tuyên Quang học kỳ I năm học 2022 – 2023.

 4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang.

 5. Tổng mức đầu tư: 99.375.150, đồng

 B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo DTQG xuất kho hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang, Yên Bái và tỉnh Tuyên Quang học kỳ I năm học 2022 – 2023.

99.375.150, đ (Giá đã bao gồm thuế bốc gạo từ trên lô trong kho, qua cân 100% hoặc theo hình thức giám định theo thỏa thuận của các bên.Thay sang bao những bao bị bẩn, bị rách cân tịnh lượng, xếp lên phương tiện vận chuyển, quy xếp gọn gàng, đảm bảm an toàn trong quá trình vận chuyển và giao nhận).

Nguồn kinh phí hoạt động quản lý quỹ DTQG năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 28/9/2022

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/12/2022.

 


 

 Các tin đã đưa ngày: