Chi cục DTNN Nghĩa Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất hỗ trợ học sinh Điện Biên đợt 1 năm 2022

(30/09/2022)

 

 A. Thông tin chung:

          1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng

          - Địa chỉ: Xã Nghĩa Trung - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định.

          - Điện thoại: 02283. 871 201.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất hỗ trợ học sinh Điện Biên đợt 1 năm 2022.

          3. Các căn cứ:

- Quyết định số 92/QĐ-CDTHNN ngày 29/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất hỗ trợ học sinh Điện Biên đợt 1 năm 2022.

         

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

S

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian

tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất hỗ trợ học sinh Điện Biên đợt 1 năm 2022

52.746.800 đ (Năm mươi hai triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm đồng)

(đã bao gồm thuế, các chi phí liên quan)

NSNN - Kinh phí nhập, xuất năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 29/9/2022

Hợp đồng

theo đơn giá cố định

Kể từ ngày ký hợp đồng đến 31/10/2022

 Các tin đã đưa ngày: