Chi cục DTNN Việt Trì thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.140 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023

(30/09/2022)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì.

- Địa chỉ: Khu phố 5, phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.3952169    Fax: 0210.3991285

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.140 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023, tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.140 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh  học kỳ I năm học 2022-2023

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

86.640.000

71.934.000

Ông Lê Minh Hợp

Quyết định phê duyệt số 42/QĐ-CCDTVT ngày 30/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước

Việt Trì

Hợp đồng

 trọn gói

Đến hết ngày 31/12/2022


 

 Các tin đã đưa ngày: