Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 112,530 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 tỉnh Bình Định

(28/09/2022)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 112,530 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 tỉnh Bình Định.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

 

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 112,530 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 tỉnh Bình Định.

 

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (theo Điều 26 Luật Đấu thầu và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

 

51.813.708

NSNN năm 2022

Từ ngày 28/9/2022

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

2. Yêu cầu chào giá

- Thời gian phát hành chào giá: Từ ngày 28/9/2022 đến trước 09 giờ 00 ngày 30/9/2022.

- Địa chỉ phát hành: số 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Hạn cuối tiếp nhận chào giá: Đúng 09h giờ 00 ngày 30/9/2022.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan./.

 Các tin đã đưa ngày: