Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX thi công xây dựng

(27/09/2022)

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

  • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương.
  • Điện thoại: (0274) 3844493 - Fax: 0274. 3844497.
    1. Tên công trình: Sửa chữa thường xuyên Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
    2. Kết quả lựa chọn nhà thầu :

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX thi công xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong

nước

13.270.000

Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Phát triển Đô thị Việt Nam

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 191/QĐ-CDTĐNB ngày 16/9/2022

của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: