Chi cục DTNN Mộc Châu thông báo tham khảo giá bốc xếp 990,113 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022-2023

(27/09/2022)

 

Bên thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu

- Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun – Thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 09822365243

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên Đơn Vị

Địa Điểm bốc xếp

Địa chỉ

Hàng hóa bốc xếp

Phương thức bốc xếp

Điều kiện thanh toán

Mức giá bốc vác

Thời gian, địa điểm nhân báo giá

1

Chi Cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu

Tại các ngăn kho của Chi Cục DTNN Mộc Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

 

990.113 kg gạo dự trữ quốc gia

Tháo dỡ, gấp màng phủ lô gạo, hạ kiêu, bốc vác gạo từ trong kho lên cân đồng hồ 200 kg (qua cân 100%), qua băng tải lên phương tiên vận tải. Thay bỏ những bao rách khâu miệng bao. Cuối ngày vệ sinh cất gọn công cu, dụng cụ phục vụ bốc xếp.

Chuyển khoản sau khi hoàn thành khối lượng công việc.

 

 Giá chào cung cấp tại thời điểm hiện nay (giá đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định)

Thời gian gửi báo giá trước ngày 29/9/2022. Địa điểm nhận báo giá: Văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà  nước Mộc Châu , Tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc châu, tỉnh Sơn la.

 


 

 Các tin đã đưa ngày: