Chi cục DTNN Yên Bái thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.028,888 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ I năm học 2022-2023

(27/09/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái

(Địa chi: Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

 Điện Thoại: 0216.3887.678

 Mã số thuế: 5000780408-002

  2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.028,888 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ I năm học 2022-2023, tại Chi cục DTNN Yên Bái.

  3. Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-CCDTYB ngày 26/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái, về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.028,888 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ I năm học 2022-2023;

 4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái.

 5. Tổng mức đầu tư: 77.166.600 đồng.

 B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.028,888 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ I năm học 2022-2023, tại Chi cục DTNN Yên Bái.

77.166.600 (Bốc xếp gạo từ trong kho, qua cân 100% lên xe ô tô, đóng gói những bao rách vỡ, quy xếp gọn gàng chắc chẵn, che đậy hàng an toàn trong quá trình vận chuyển đến nơi giao nhận)

Nguồn kinh phí hoạt động DTQG năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 26/9/2022

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng đến hết ngày 30/12/2022


 

 Các tin đã đưa ngày: