Chi cục DTNN Tiên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhân công sang bao & bốc xếp 210 tấn thóc tẻ đóng bao, nhập kho DTQG năm 2022

(23/09/2022)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại/fax: 02223837392

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá  gói

thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Thuê nhân công

sang bao & bốc xếp 210 tấn thóc tẻ đóng bao, nhập kho DTQG năm 2022.

 

 

 

Số: 137/TB-CCDTTS ngày 16/9/2022

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

27.090.000đ

 (Hai mươi bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)

27.090.000đ

 (Hai mươi bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)

Hoàng Văn Mười

Trọn gói

Từ ngày HĐ có hiệu lực đến hết ngày 20/10/2022

Số: 32/QĐ-CCDTTS ngày 21/9/2022


 

 Các tin đã đưa ngày: