Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022-2023

(26/09/2022)

 

A. Thông tin chung:   

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

- Địa chỉ: Số 348, đường Chu Văn Thịnh, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 02123 854575- Fax: 02123 750758

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 1.788,092 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022-2023.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 247/QĐ-CDTTB ngày 26/9/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022-2023.  

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

5. Tổng mức đầu tư: 864.807.018 đồng (bằng chữ: Tám trăm sáu mươi tư triệu tám trăm linh bảy nghìn không trăm mười tám đồng).

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 1.788,092 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022 – 2023

864.807.018

Ngân sách nhà nước

 Lựa chọn nhà thầu theo trường hợp đặc biệt (thực hiện theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

 

Tối đa 4 ngày kể từ ngày kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Hợp đồng theo đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo xong trước ngày 20/10/2022.

 


 

 Các tin đã đưa ngày: