Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cho CBCC

(26/09/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

- Địa chỉ: Số 07 Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210. 3952 257         Fax: 0210. 3952 096

2. Tên dự án:  Cung cấp dịch vụ tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cho CBCC Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú .

 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cho CBCC Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

Chỉ định thầu rút gọn

92.000.000 đồng

92.000.000 đồng

Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục và đào tạo Hà Nội

Quyết định số     285/QĐ-CDTVP ngày 23/9/2022 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú

Hợp đồng trọn gói

Tháng 9/2022


 

 Các tin đã đưa ngày: