Chi cục DTNN Điện Biên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 797,979 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên đợt I học kỳ I năm học 2022 - 2023

(30/09/2022)

Thông tin chung:

1.Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên

  • Địa chỉ: Thôn 24 Xã Noong hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
  • Điện thoại: 02153821159           

2. Căn cứ  Quyết định số: 25 /QĐ - CCĐB ngày 30/9/2022 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên về việc phê duyệt dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 797,979 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên đợt I học kỳ I năm học 2021 - 2022.

B - Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian nhận Hồ sơ năng lực

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 797,979 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên đợt I học kỳ I năm học 2022 - 2023

 

51.868.635

Đồng

 

Ngân sách nhà nước cấp năm 2022

Tham gia thực hiện của cộng đồng

8 giờ ngày 30/9/2022 đến trước 9 giờ ngày 7/10/2022

 

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực khi thực hiện xong công việc ( Theo tiến độ xuất gạo)


 

 Các tin đã đưa ngày: