Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản Bàn, ghế Hội trường tầng 2 phục vụ hoạt động tại Văn phòng

(29/09/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

- Địa chỉ: 21- Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại/Fax/E-mail: Điện thoại 0232.3822330; Fax 0232.3820873.

2. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản Bàn, ghế Hội trường tầng 2 phục vụ hoạt động tại Văn phòng.

      3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  Quyết định số 720/QĐ-CDTBTT ngày 27/9/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

      5. Tổng mức đầu tư: 97.950.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu (đồng)

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

 

 

 

 

Mua sắm tài sản Bàn, ghế Hội trường tầng 2 phục vụ hoạt động tại Văn phòng.

 

97.950.000

Ngân sách Nhà nước năm 2022.

 

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 9/2022

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Trong tháng 10/2022

                      

 Các tin đã đưa ngày: