Chi cục DTNN Quảng Xương thông báo mời thầu bốc xếp 1.350 tấn thóc và 1.650 tấn gạo DTQG xuất bán năm 2022

(28/11/2022)

 

A. Thông tin chung:                       

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Xương.

Địa chỉ: Thôn Hợp Gia, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.676.535

B. Nội dung:

1. Loại gói thầu: Dich vụ phi tư vấn

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp nhân công bốc xếp 1.350 tấn thóc và 1.650 tấn gạo DTQG xuất bán năm 2022 tại Chi cục DTNN Quảng Xương.

2. Tên gói thầu: Nhân công bốc xếp 1.350 tấn thóc và 1.650 tấn gạo DTQG xuất bán năm 2022

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường (Qua mạng)

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Bảo đảm dự thầu: Số tiền là 2.700.000đ (Hai triệu, bảy trăm nghìn đồng)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 55 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

7. Thời gian phát hành HSMT qua mạng: Từ ngày 27/11/2022 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 05/12/2022.

8. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 05/12/2022.

9. Thời điểm mở thầu: Hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

10. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

12. Thời hạn hoàn thành: Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022.

Để biết thêm thông tin xin mời liên hệ với Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Xương theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên./.

 Các tin đã đưa ngày: