Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua 10.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 (Đợt 2)

(10/06/2024)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Số 3 Trần Quốc Hoàn, Khu đô thị Đồng Quýt, xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 0228 3845 151

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 235/QĐ-TCDT ngày 07/6/2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 105.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 (đợt 2).

3. Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

B. Nội dung kế hoạch đấu thầu:

1. Tên gói thầu, số lượng gạo, giá gói thầu và địa điểm nhập kho:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện gói thầu

1

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.350 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

20.655.000.000

40 ngày

50 ngày, chậm nhất hết ngày 30/8/2024

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

26.010.000.000

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.400 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

21.420.000.000

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.750 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

26.775.000.000

5

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

18.360.000.000

6

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

18.360.000.000

7

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.400 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

21.420.000.000

 

Tổng số

153.000.000.000

 

 

- Giá gói thầu đã bao gồm VAT, gạo đã có cả bao bì, hàng giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

2. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: trong tháng 6/2024.

- Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất ngày 12/6/2024 (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt). E-HSMT được phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 01/7/2024. Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

 Các tin đã đưa ngày: