Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 (đợt 2)

(10/06/2024)

 

A. Thông tin chung:

      1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

      - Địa chỉ: Số 235 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

      - Điện thoại: 02693 723 542       - Fax: 02693 723 548

2. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum.

- Gói thầu số 02: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 235/QĐ-TCDT ngày 07/6/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 105.300 tấn gạo nhập kho Dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 (đợt 2).

     4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1.Tên gói thầu, số lượng gạo, địa điểm nhập kho, giá gói thầu ( đã bao gồm 5% thuế GTGT, có cả bao bì quy định tại điểm 4.2.7 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gạo giao trên phương tiện của bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên):

 

Stt

Tên chủ  đầu tư

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại   hợp  đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

 

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

 

1

Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.000 tấn gạo, nhập tại Chi cục Dự trữ  Nhà nước        Kon Tum

Cung cấp 1.000 tấn gạo, nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum

15.750.000.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

30 ngày

Tháng

 06/2024

Trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 30/8/2024

Không áp dụng

 

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.000 tấn gạo, nhập tại Chi cục Dự trữ  Nhà nước             Gia Lai

Cung cấp 1.000 tấn gạo, nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước  Gia Lai

15.700.000.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

30 ngày

Tháng 06/2024

Trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 30/8/2024

Không áp dụng

 

Tổng giá gói thầu (đồng)

31.450.000.000

 

 

2.Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

3.Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/6/2024 (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt). E-HSMT được phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 01/7/2024. Mở thầu trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

 Các tin đã đưa ngày: