Chi cục DTNN Vĩnh Tiên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 800 tấn thóc theo kế hoạch năm 2023 chuyển sang năm 2024

(10/06/2024)

 

          A. Thông tin chung:

          1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên

          - Địa chỉ: Số 123 Đông Thái Thị Trấn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

          - Điện thoại: 0914.124.100

          - Fax:                                                          Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 800 tấn thóc theo kế hoạch năm 2023 chuyển sang năm 2024.

          B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

 

loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 800 tấn thóc theo kế hoạch năm 2023 chuyển sang năm 2024

Chào hàng cạnh tranh thông thường qua hệ thồng mạng đấu thầu quốc gia

123.000.000 đồng

110.400.000 đồng

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

Quyết định số:        24/QĐ-CCDTVT ngày 10/6/2024 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN  Vĩnh Tiên

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: